Forsidebilde: Bent Høie (Norunn Torheim / Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)).

”Ungdom med sykdom og kroniske lidelser står i en egen livssituasjon, og de må vi ta hensyn til. I helsevesenet er de midt mellom Donald og fyrstekake, og der skjer det dessverre veldig lite spennende innen helsetjenesten.”

Bilde: Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus holdt innlegg.
(Tone Nøren