Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus er profilert på forsiden og med artikkel i siste nummer av Tidsskrift for Barnesykepleiere. Artikkelen har overskriften “Ta ungdom på alvor”. I tillegg er det faktainformasjon om Ungdomsrådet, Ungdomsrådets anbefalinger for god kommunikasjon og deres stillingsannonse for drømmesykepleier og drømmelege.

Les artikkelen her.

I samme nummer av tidsskriftet er det en interessant artikkel