Barne- og ungdomsklinikken arrangerer Februarfestival 10.-13. februar. Her blir det mange spennende aktiviteter, karneval, konserter, maskeverksted m.m. En av aktivitetene er teaterworkshop for ungdom med skuespiller Ragnhild Heien Myntevik og instruktør Gry Lille-Homb.

Teaterworkshopen 10. februar kl. 17-19 er åpen for alle ungdommer tilknyttet Akershus universitetssykehus. Her kan du prøve deg på en replikk eller