Seks ungdommer deler sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer i fire filmer som er publisert på Youtube. I disse filmene møter du ungdom med ulike diagnoser og helseutfordringer. De har deltatt i prosjektet Ung Medvirkning og Mestring (UMM) og vært med i et gruppebasert veiledningsprogram ved Akershus universitetssykehus HF.

Prosjekt UMM ble gjennomført