Høy aktivitet for Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har nylig deltatt på en rekke arrangementer for å gi innblikk i hvordan det er å være ung og syk. De har deltatt på fagdager, både i Ortopedisk klinikk og ved Barne- og ungdomsklinikken, og de har bidratt på et stort arrangement hvor videregående skoler var invitert.

– Det var veldig fint å kunne snakke

Ungdomsråd på plass i Nord-Norge

Barneombudet anbefalte i fjor at alle sykehus med barneavdeling skulle opprette ungdomsråd. Helse Sør-Øst har fulgt opp i år med å gi det som et oppdrag til alle helseforetak i Sør-Øst-regionen. Flere helseforetak i Norge jobber med forberedelser til oppstart og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har nettopp lansert sitt ungdomsråd.

Her er sykehusledelsen, klinikksjefen for Barne-