Ungdomshelse på Helsekonferansen 2015

På Helsekonferansen 2015 snakket helsedirektør Bjørn Guldvog blant annet om unges helse. I sitt innlegg om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten brukte han tid på å trekke frem ungdom som en viktig gruppe. Han sa at vi har rigget vår tjeneste bedre i forhold til barn enn unge, og at vi har store forbedringer foran

Du skulle vært der!

Ungdomsrådet deltok på åpningen av en internasjonal konferanse for helsefremmende sykehus på Oslo Plaza 10. juni 2015. Hvis du ikke var der, gikk du glipp av noe! De kommuniserte tre viktige temaer de er opptatt av, klart og tydelig, med tale, drama og musikk: ungdom, overganger og kommunikasjon. 700 deltakere fra 43 land tok imot presentasjonen

Bedre overganger for ungdom med hjertefeil

Overgangen fra barne- til voksenavdeling oppleves som både stor og brå for mange ungdommer. Ulik kultur og lite kommunikasjon mellom avdelingene er noen av barrierene. Ved Akershus universitetssykehus har vi nå gjort viktige tiltak for å bedre overganger for ungdom med hjertelidelser.

Avdeling for hjertesykdommer, med overlege Pirooz Badr og seksjonleder Ingerid Løvik Sletten i spissen,

Informasjonsbrosjyre og e-bok til innlagt ungdom

Engasjerte sykepleiere i Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus ønsket å tilrettelegge bedre for ungdom som innlegges i avdelingen, særlig de som er innlagt over lang tid. Resultatet er blitt en fin brosjyre som nå er lansert både i trykt versjon og i e-bok-versjon.

– Bakgrunnen for brosjyren er at vi ønsket å tilrettelegge mer for