Ungt engasjement!

Akershus universitetssykehus har fått nytt ungdomsråd! Det er rekruttert åtte nye medlemmer, og tre medlemmer fra det gamle rådet fortsetter. Nytt ungdomsråd betyr ny erfaring, nye perspektiv og nye saker i arbeidet med et ungdomsvennlig sykehus. Medlemmene har variert erfaring fra både somatikk, habilitering og psykisk helse.

De nye medlemmene har nettopp gjennomført en helgesamling for

Ungdomsrådet deltar i likepersonkontor ved Ahus

15 brukerorganisasjoner har gått sammen for å åpne et likepersonkontor – også kalt brukerkontor – ved Akershus universitetssykehus. Tilbudet heter “Møtepunktet – for pasienter og pårørende” og ble åpnet 20. oktober. Ungdomsrådet er med på satsingen og håper dette kan bli et sted hvor ungdommer kan møte andre ungdommer og dele erfaringer og råd.

– Ungdommer

Hvordan lykkes med ungdomsråd? Hold av 25. november!

Alle som er opptatt av ungdomsråd i helseforetak: Sett kryss i kalenderen 25. november 2015! Den dagen lanseres resultatet av prosjektet “Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak? Prinsipper og anbefalinger”.  Unge funksjonshemmede og Akershus universitetssykehus inviterer til frokostmøte i Oslo. Frokostmøtet følges opp av et seminar samme dag for koordinatorer og ledere av ungdomsråd og