Paidos nr 4/2015: Temanummer om ungdomsmedisin

Paidos, Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening, har i siste nummer viet ungdomsmedisin stor plass. I sin lederspalte skriver leder av Norsk Barnelegeforening Ingebjørg Fagerli: Paidos har denne gangen ungdomsmedisin som hovedtema. Ungdomsmedisin er fortsatt et satsningsområde for Norsk Barnelegeforening. Vi er ikke i mål med 18-årsgrense på alle barneavdelinger. Det er også et stort behov for

Nytt e-kurs: Transisjon – gode overganger for ungdom

God overgang for ungdom handler om at mange komponenter skal spille sammen: kunnskap hos helsepersonell om ungdom og deres utvikling, hvordan kronisk sykdom kan påvirke utviklingen, organisering og ledelse, god koordinering og samhandling osv. Det har lenge vært et behov for å forbedre overganger for ungdom. Dette nye e-læringskurset er ett bidrag til å heve

En god skolehverdag for ungdom. Synlig eller usynlig syk kan avgjøre det!

Mitt navn er Stian Hoff Berg. Jeg er 20 år, har Cerebral Parese, og jeg skammer meg. Jeg skammer meg fordi jeg har det forbanna mye enklere enn veldig mange andre unge som strever med helsa.

Misforstå meg rett, det er definitivt ingen dans på roser å ha CP innimellom heller. Men jeg har i alle

Nytt e-kurs: Hvordan lykkes med ungdomsråd?

Helseforetak kan nå få veiledning og gode råd og tips til oppstart og drift av ungdomsråd i et nytt e-læringsprogram. Ved Akershus universitetssykehus har vi hatt stor pågang i flere år for å dele våre erfaringer om ungdomsråd. Derfor tok vi initiativ til et prosjekt hvor vi i samarbeid med Unge funksjonshemmede har utviklet både