Haukeland har fått ungdomsråd!

– Dere har en viktig stemme. Vi har så mye å lære av dere, bare vi tar oss tid til å lytte til det dere har å fortelle. Det var hovedbudskapet fra administrerende direktør Eivind Hansen når han møtte det nyetablerte Ungdomsrådet ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) for første gang.

Haukeland universitetssykehus har økt fokus på barn

Ny brosjyre: veiledning til transisjonsprogrammet

Prosjekt ungdomsmedisin har gjennom flere år utviklet et transisjonsprogam som skal sikre gode overganger mellom barne- og voksenavdelinger for ungdom med langvarige helseutfordringer. Nå lanseres en brosjyre som gir en enkel innføring i de viktigste prinsipper, elementer og anbefalinger for et robust transisjonsprogram.

Transisjonsprogrammet ved Akershus universitetssykehus ble utviklet med inspirasjon fra en modell fra Australia.