Ungdomsråd på Vestre Viken

Vi gratulerer Vestre Viken med nyopprettet ungdomsråd!

– Ungdomsrådets viktigste oppgave blir å ta opp og påvirke saker som angår dem. Det kan være utfordrende å være ungdom på sykehus, og medlemmene i ungdomsrådet har mange erfaringer som kan bidra til å forbedre tjenestene våre, sier koordinator i Vestre Viken, Maria Bergli.

Vestre Viken HF omfatter

Toppmøte om ungdomshelse

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en egen strategi for ungdomshelse, og i den anledning inviterer helse- og omsorgsminister Bent Høie til et toppmøte 18. februar for å få råd og innspill på dette feltet.
Møtet avholdes på Sykehuset Innlandet, Lillehammer og i samarbeid med Helsedirektoratet og Ungdoms-OL. Målgruppen er ungdomsorganisasjoner, ungdom, frivillige som jobber med ungdom,