NNUH inviterer til regionale fagdager

Norsk nettverk for unges helse (NNUH) inviterer til regionale fagdager denne våren. Tema for fagdagene er kommunikasjon med ungdom, og det er den kjente svenske foreleser og forfatter Mia Börjesson som skal holde kursene «Motiverende samtaler med ungdom». Mia er en svært engasjerende foreleser og forfatter som har mange års erfaring fra arbeid med ungdom

Møt ekspertene fra København! NB – kort frist!

Ungdomsmedicinsk Videnscenter ved Rigshospitalet København har vært en viktig inspirasjonskilde og samarbeidspartner for Akershus universitetssykehus i arbeidet med ungdomsmedisin. I samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) arrangerer Barne- og ungdomsklinikken fredag 11.mars seminaret ”Kommunikasjon med ungdomspasienten” med to av ekspertene fra København. På grunn av ledige plasser kan vi nå tilby seminaret også til