Vitenskapen antok lenge at hjernen utvikles ferdig i løpet av barndommen. Nå vet vi imidlertid at den utvikler seg og er i endring gjennom hele livet. Og forstår vi hva som kjennetegner tenåringshjernen, hva som skiller den fra den voksne hjernen og hva slags prosesser den er i, blir vi også bedre i stand til