Ungdomsmedisin i London

Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet tilbringe 3 uker på ungdomsavdelingen på UCLH, University College London Hospital.  Det har vært veldig inspirerende for meg, og jeg er full av gode ideer til hva vi på Ahus kan gjøre videre for å gjøre oss enda mer ungdomsvennlige.

UCLH ligger i en del av London

Ungdomshelsestrategien er lansert!

Regjeringen lanserte i dag sin første ungdomshelsestrategi. Strategien har som mål å hjelpe ungdom til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Mange departementer står bak strategien, og det er blitt en bred strategi som i stor grad er opptatt av brukermedvirkning i tiltakene.

Strategien tar for seg ulike temaer som ungdoms oppvekstvilkår, med innføring

Now in English!

Vi har med dette gleden av å lansere en engelsk versjon av transisjonsprogrammet. Brosjyrer og sjekklister kan nå tilbys ikke-norskspråklige pasienter, og e-læringsprogrammet til helsepersonell har fått engelske undertitler.
Materiellet ligger tilgjengelig under den nye fanen «English». Her finnes også kort informasjon om satsingen ved sykehuset og kontaktinformasjon. I tillegg til transisjonsprogrammet, er det lagt ut