Årsrapport fra Ungdomsrådet på Ahus

2016 har vært et aktivt år for ungdomsrådet ved Ahus. Det er kommer stadig henvendelser til rådet både internt og utenfra fra ulike fagmiljøer, grupper og organisasjoner som ønsker brukermedvirkning og brukerperspektiv.

Årets høydepunkter på var Helse- og omsorgsdepartementets “toppmøte” om ungdomshelse i februar og sykepleierkongressen 2016, arrangert av Norsk Sykepleierforbund i september.

Ungdomsrådet har særlig hatt

Engasjert innlegg i Aftenpostens Si;D!

«Ditt ungdomsliv er verdt like mye som alle andres, selv om din bostedsadresse fortiden er sykehuset. Du vil ikke være snill pike som godtar å bli behandlet som et barn eller en voksen. Du vil kjempe for å leve et liv som ungdom på sykehuset!»

Ida Hauge Dignes (20),  medlem i Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus, har skrevet

Ungdomsmedisin i London

Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet tilbringe 3 uker på ungdomsavdelingen på UCLH, University College London Hospital.  Det har vært veldig inspirerende for meg, og jeg er full av gode ideer til hva vi på Ahus kan gjøre videre for å gjøre oss enda mer ungdomsvennlige.

UCLH ligger i en del av London

Ungdomshelsestrategien er lansert!

Regjeringen lanserte i dag sin første ungdomshelsestrategi. Strategien har som mål å hjelpe ungdom til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Mange departementer står bak strategien, og det er blitt en bred strategi som i stor grad er opptatt av brukermedvirkning i tiltakene.

Strategien tar for seg ulike temaer som ungdoms oppvekstvilkår, med innføring

Now in English!

Vi har med dette gleden av å lansere en engelsk versjon av transisjonsprogrammet. Brosjyrer og sjekklister kan nå tilbys ikke-norskspråklige pasienter, og e-læringsprogrammet til helsepersonell har fått engelske undertitler.
Materiellet ligger tilgjengelig under den nye fanen «English». Her finnes også kort informasjon om satsingen ved sykehuset og kontaktinformasjon. I tillegg til transisjonsprogrammet, er det lagt ut

Ny bok om tenåringshjernen!

Vitenskapen antok lenge at hjernen utvikles ferdig i løpet av barndommen. Nå vet vi imidlertid at den utvikler seg og er i endring gjennom hele livet. Og forstår vi hva som kjennetegner tenåringshjernen, hva som skiller den fra den voksne hjernen og hva slags prosesser den er i, blir vi også bedre i stand til

Nasjonal fagkonferanse ungdom med hjertefeil

I samarbeid med fagmiljøet arrangerer Foreningen for hjertesyke barn 12. mai en nasjonal konferanse om helhetlig oppfølging av ungdom og unge voksne med medfødt og tidlig ervervet hjertefeil. Ett av målene for konferansen er å samordne kunnskap og erfaring fra hele landet. Les mer om konferansen og meld deg på her!

 

 

 

Ungdomshelseuke 12.-15.april!

Hvordan er det å være ung på sykehus? Hvordan kan du som helsepersonell gjøre unges opphold på sykehuset til en god og trygg opplevelse? Oslo universitetssykehus arrangerer en ungdomshelseuke 12. – 15. april. Målet med uka er å gi ansatte og samarbeidspartnere økt kunnskap om ungdom og unge voksne som pasientgruppe.
Ungdomshelseuken byr på både

NNUH inviterer til regionale fagdager

Norsk nettverk for unges helse (NNUH) inviterer til regionale fagdager denne våren. Tema for fagdagene er kommunikasjon med ungdom, og det er den kjente svenske foreleser og forfatter Mia Börjesson som skal holde kursene «Motiverende samtaler med ungdom». Mia er en svært engasjerende foreleser og forfatter som har mange års erfaring fra arbeid med ungdom

Møt ekspertene fra København! NB – kort frist!

Ungdomsmedicinsk Videnscenter ved Rigshospitalet København har vært en viktig inspirasjonskilde og samarbeidspartner for Akershus universitetssykehus i arbeidet med ungdomsmedisin. I samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) arrangerer Barne- og ungdomsklinikken fredag 11.mars seminaret ”Kommunikasjon med ungdomspasienten” med to av ekspertene fra København. På grunn av ledige plasser kan vi nå tilby seminaret også til