Ungdomsråd på Vestre Viken

Vi gratulerer Vestre Viken med nyopprettet ungdomsråd!

– Ungdomsrådets viktigste oppgave blir å ta opp og påvirke saker som angår dem. Det kan være utfordrende å være ungdom på sykehus, og medlemmene i ungdomsrådet har mange erfaringer som kan bidra til å forbedre tjenestene våre, sier koordinator i Vestre Viken, Maria Bergli.

Vestre Viken HF omfatter

Toppmøte om ungdomshelse

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en egen strategi for ungdomshelse, og i den anledning inviterer helse- og omsorgsminister Bent Høie til et toppmøte 18. februar for å få råd og innspill på dette feltet.
Møtet avholdes på Sykehuset Innlandet, Lillehammer og i samarbeid med Helsedirektoratet og Ungdoms-OL. Målgruppen er ungdomsorganisasjoner, ungdom, frivillige som jobber med ungdom,

Haukeland har fått ungdomsråd!

– Dere har en viktig stemme. Vi har så mye å lære av dere, bare vi tar oss tid til å lytte til det dere har å fortelle. Det var hovedbudskapet fra administrerende direktør Eivind Hansen når han møtte det nyetablerte Ungdomsrådet ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) for første gang.

Haukeland universitetssykehus har økt fokus på barn

Ny brosjyre: veiledning til transisjonsprogrammet

Prosjekt ungdomsmedisin har gjennom flere år utviklet et transisjonsprogam som skal sikre gode overganger mellom barne- og voksenavdelinger for ungdom med langvarige helseutfordringer. Nå lanseres en brosjyre som gir en enkel innføring i de viktigste prinsipper, elementer og anbefalinger for et robust transisjonsprogram.

Transisjonsprogrammet ved Akershus universitetssykehus ble utviklet med inspirasjon fra en modell fra Australia.

Paidos nr 4/2015: Temanummer om ungdomsmedisin

Paidos, Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening, har i siste nummer viet ungdomsmedisin stor plass. I sin lederspalte skriver leder av Norsk Barnelegeforening Ingebjørg Fagerli: Paidos har denne gangen ungdomsmedisin som hovedtema. Ungdomsmedisin er fortsatt et satsningsområde for Norsk Barnelegeforening. Vi er ikke i mål med 18-årsgrense på alle barneavdelinger. Det er også et stort behov for

Nytt e-kurs: Transisjon – gode overganger for ungdom

God overgang for ungdom handler om at mange komponenter skal spille sammen: kunnskap hos helsepersonell om ungdom og deres utvikling, hvordan kronisk sykdom kan påvirke utviklingen, organisering og ledelse, god koordinering og samhandling osv. Det har lenge vært et behov for å forbedre overganger for ungdom. Dette nye e-læringskurset er ett bidrag til å heve

En god skolehverdag for ungdom. Synlig eller usynlig syk kan avgjøre det!

Mitt navn er Stian Hoff Berg. Jeg er 20 år, har Cerebral Parese, og jeg skammer meg. Jeg skammer meg fordi jeg har det forbanna mye enklere enn veldig mange andre unge som strever med helsa.

Misforstå meg rett, det er definitivt ingen dans på roser å ha CP innimellom heller. Men jeg har i alle

Nytt e-kurs: Hvordan lykkes med ungdomsråd?

Helseforetak kan nå få veiledning og gode råd og tips til oppstart og drift av ungdomsråd i et nytt e-læringsprogram. Ved Akershus universitetssykehus har vi hatt stor pågang i flere år for å dele våre erfaringer om ungdomsråd. Derfor tok vi initiativ til et prosjekt hvor vi i samarbeid med Unge funksjonshemmede har utviklet både

Ungdomsmedvirkning gir bedre helse!

Ungdom skal klare mye selv, også når de er innlagt på sykehus. Samtidig mangler de den livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det ekstra vanskelig for ungdom å si fra om egne erfaringer og behov ved sykehus. Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen vil kreve ungdomsråd i alle helseforetak. Dette er en seier

Ungdomsråd i alle helseforetak!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i dag fram Nasjonal helse- og sykehusplan. Som en del av arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil regjeringen at det opprettes ungdomsråd i alle helseforetak. “Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre tjenestene… Regjeringen vil lytte spesielt til råd fra barn og unge og