Vi deler vårt materiell

Vi har mottatt henvendelser fra andre som ønsker å få tilgang til brosjyrene vi har utviklet. Vi har derfor fått på plass en avtale med Konsis Grafisk AS om bestilling av opptrykk og forsendelse av materiellet. Konsis Grafisk AS er en av leverandørene til Helse Sør-Øst. Vi har forhandlet gode priser med Konsis.

Her ser du

Utfordringer og muligheter!

Det å være ung er spennende, utfordrende og lærerikt. Det er en verden hvor du skal finne ut hva du vil gjøre med livet ditt, bli selvstendig og stå på egne ben, og venner og det sosiale står i sentrum. Det å være kronisk syk er en annen verden. Det er også utfordrende og lærerikt,

Vil du være med i Ungdomsrådet ved Ahus?

Vi trenger nye medlemmer til Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus. Det vi søker spesielt er gutter i alderen 15-20 år som har erfaring med hvordan det er å være ung og syk. 

Representantene i Ungdomsrådet deltar i en periode på to år, og vi rekrutterer nå medlemmer til en ny periode. Som representant er du med på å gi råd om hvordan

Film med Ungdomsrådet fra internasjonal konferanse

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus deltok med en kreativ presentasjon på åpningen av den internasjonale HPH-konferansen i juni 2015. Presentasjonen ble filmet, og under kan du se hvordan de på en overbevisende måte fikk fram sine tre hovedtemaer: ungdom, overganger og kommunikasjon.

For mange av medlemmene i Ungdomsrådet var dette deres siste opptreden. De har nå sittet

Ungdomshelse på Helsekonferansen 2015

På Helsekonferansen 2015 snakket helsedirektør Bjørn Guldvog blant annet om unges helse. I sitt innlegg om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten brukte han tid på å trekke frem ungdom som en viktig gruppe. Han sa at vi har rigget vår tjeneste bedre i forhold til barn enn unge, og at vi har store forbedringer foran

Du skulle vært der!

Ungdomsrådet deltok på åpningen av en internasjonal konferanse for helsefremmende sykehus på Oslo Plaza 10. juni 2015. Hvis du ikke var der, gikk du glipp av noe! De kommuniserte tre viktige temaer de er opptatt av, klart og tydelig, med tale, drama og musikk: ungdom, overganger og kommunikasjon. 700 deltakere fra 43 land tok imot presentasjonen

Bedre overganger for ungdom med hjertefeil

Overgangen fra barne- til voksenavdeling oppleves som både stor og brå for mange ungdommer. Ulik kultur og lite kommunikasjon mellom avdelingene er noen av barrierene. Ved Akershus universitetssykehus har vi nå gjort viktige tiltak for å bedre overganger for ungdom med hjertelidelser.

Avdeling for hjertesykdommer, med overlege Pirooz Badr og seksjonleder Ingerid Løvik Sletten i spissen,

Informasjonsbrosjyre og e-bok til innlagt ungdom

Engasjerte sykepleiere i Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus ønsket å tilrettelegge bedre for ungdom som innlegges i avdelingen, særlig de som er innlagt over lang tid. Resultatet er blitt en fin brosjyre som nå er lansert både i trykt versjon og i e-bok-versjon.

– Bakgrunnen for brosjyren er at vi ønsket å tilrettelegge mer for

Høy aktivitet for Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har nylig deltatt på en rekke arrangementer for å gi innblikk i hvordan det er å være ung og syk. De har deltatt på fagdager, både i Ortopedisk klinikk og ved Barne- og ungdomsklinikken, og de har bidratt på et stort arrangement hvor videregående skoler var invitert.

– Det var veldig fint å kunne snakke

Ungdomsråd på plass i Nord-Norge

Barneombudet anbefalte i fjor at alle sykehus med barneavdeling skulle opprette ungdomsråd. Helse Sør-Øst har fulgt opp i år med å gi det som et oppdrag til alle helseforetak i Sør-Øst-regionen. Flere helseforetak i Norge jobber med forberedelser til oppstart og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har nettopp lansert sitt ungdomsråd.

Her er sykehusledelsen, klinikksjefen for Barne-