Psykisk helsehjelp på dagen!

Nå kan elever ved Stovner og Hellerud videregående skoler få psykisk helsehjelp på dagen! Barn og unges psykiske helsevern Grorud og Furuset gir psykologisk lavterskeltilbud sammen med skolehelsetjenesten.

Barn og unges psykiske helsevern Grorud (BUP Grorud) har i halvannet år samarbeidet med Bydel Stovner, skolehelsesøstrene ved skolehelsetjenesten ved Stovner videregående skole og Helseetaten i Oslo kommune

Sammen ser vi nye muligheter!

Seks ungdommer deler sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer i fire filmer som er publisert på Youtube. I disse filmene møter du ungdom med ulike diagnoser og helseutfordringer. De har deltatt i prosjektet Ung Medvirkning og Mestring (UMM) og vært med i et gruppebasert veiledningsprogram ved Akershus universitetssykehus HF.

Prosjekt UMM ble gjennomført

Teaterworkshop for ungdom

Barne- og ungdomsklinikken arrangerer Februarfestival 10.-13. februar. Her blir det mange spennende aktiviteter, karneval, konserter, maskeverksted m.m. En av aktivitetene er teaterworkshop for ungdom med skuespiller Ragnhild Heien Myntevik og instruktør Gry Lille-Homb.

Teaterworkshopen 10. februar kl. 17-19 er åpen for alle ungdommer tilknyttet Akershus universitetssykehus. Her kan du prøve deg på en replikk eller

Ungdomsrådet i Tidsskrift for Barnesykepleiere

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus er profilert på forsiden og med artikkel i siste nummer av Tidsskrift for Barnesykepleiere. Artikkelen har overskriften “Ta ungdom på alvor”. I tillegg er det faktainformasjon om Ungdomsrådet, Ungdomsrådets anbefalinger for god kommunikasjon og deres stillingsannonse for drømmesykepleier og drømmelege.

Les artikkelen her.

I samme nummer av tidsskriftet er det en interessant artikkel

Mange ville spille på lag for unges helse!

Forsidebilde: Bent Høie (Norunn Torheim / Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)).

”Ungdom med sykdom og kroniske lidelser står i en egen livssituasjon, og de må vi ta hensyn til. I helsevesenet er de midt mellom Donald og fyrstekake, og der skjer det dessverre veldig lite spennende innen helsetjenesten.”

Bilde: Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus holdt innlegg.
(Tone Nøren

Nye grupper for ungdommer og foreldre

Vi starter nye samtalegrupper for ungdommer med kroniske/langvarige helseutfordringer på Akershus universitetssykehus 4. november! Grupper for foreldre starter samtidig.
Vi har lang erfaring med å gjennomføre grupper for både ungdommer og foreldre, og mange melder tilbake at det er fint å møte andre i en lignende situasjon.
Påmelding og spørsmål til Karen Therese på e-post.
Les mer om

Ungdomsrådets lansering 21. oktober

21. oktober 2014 lanserte Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus sine råd til helsepersonell og ungdom. Rådene er blitt formidlet gjennom både e-bøker, hefter, film og nettside. Ansatte ved sykehuset og andre interesserte var møtt frem og hørte på presentasjonen til Ungdomsrådet.
Mange ungdommer opplever at helsetjenesten er lite tilpasset ungdom, derfor er ungdommenes egen stemme viktig. Ungdomsrådet

Nasjonal konferanse om unges helse

Norsk forening for unges helse arrangerer i november den tredje nasjonale konferansen om unges helse. Den er for deg som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten, hvor du treffer ungdom og unge voksne som har helseutfordringer.

Konferansen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Unge funksjonshemmede

E-bøker fra Ungdomsrådet

Ungdomsrådet står bak to nye e-bøker som nå er publisert på ISSUU. I den første e-boken “Ungdomsvennlig sykehus. Erfaringer og råd fra ungdom til helsepersonell” gir Ungdomsrådet gode råd til helsepersonell om kommunikasjon, om overganger, om det å være ung, og så forteller de noe om hva et drømmesykehus kan være.

I den andre e-boken “Helt

Ungdomsrådet på Helsekonferansen

 

På årets Helsekonferanse, som ble arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet, var Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus invitert. Målgruppen for konferansen var ledere i forvaltingen, i foretak, institusjoner og kommuner, i brukerorganisasjonene, politikere, forskere og fagpersoner. Temaet for konferansen i år var “pasientens helsetjeneste”.
Var du ikke til stede? Har du hørt om Ungdomsrådets