Regjeringen lanserte i dag sin første ungdomshelsestrategi. Strategien har som mål å hjelpe ungdom til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Mange departementer står bak strategien, og det er blitt en bred strategi som i stor grad er opptatt av brukermedvirkning i tiltakene.

Strategien tar for seg ulike temaer som ungdoms oppvekstvilkår, med innføring