Tre representanter fra Ungdomsrådet ved Ahus deltok i debatt om ungdomshelse og ungdomshelsestrategien sammen med prosjektleder Kjersti Sirevåg Wilhelmsen. Ungdomsrådet var invitert av Unge funksjonshemmede som hadde regien for debatten. Det ble en god debatt hvor også ledende politikere viste interesse for temaet.

Les mer på nettsiden til Unge funksjonshemmede