Ungdomsrådet deltok på åpningen av en internasjonal konferanse for helsefremmende sykehus på Oslo Plaza 10. juni 2015. Hvis du ikke var der, gikk du glipp av noe! De kommuniserte tre viktige temaer de er opptatt av, klart og tydelig, med tale, drama og musikk: ungdom, overganger og kommunikasjon. 700 deltakere fra 43 land tok imot presentasjonen med stor applaus.

Konferansier Frode Stang snakker her med lederen av Ungdomsrådet, Guro Elshaug Schjønneberg.

Konferansier Frode Stang snakker her med lederen av Ungdomsrådet, Guro Elshaug Schjønneberg.

– Ungdommene klarte å løfte et tema som er sentralt for hele konferansen, sier konferansesjef Else Karin Kogstad. – Det er første gang i den lange historien til HPH-konferansene vi har klart å løfte ungdom fram på den måten. Jeg er så takknemlig for at de med deres enkle og sterke budskap minnet oss om at ungdom må tas på alvor i helsetjenesten, avslutter Else Karin.

– De var ekte, modige, levende, sprudlende og åpne, sier Anita Østheim, avdelingssjef ved Lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Innlandet. De tør å stå fram med deres sykdom, og det gjorde inntrykk på meg – jeg hadde en tåre i øyekroken på slutten, sier Anita.

– Jeg tror det var mange som fikk en aha-opplevelse om å inkludere ungdom. Det blir gjort i alt for liten grad, sier Heidi Fløtten, spesialergoterapeut fra barnehabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Satsing på ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus

Administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus, Øystein Mæland, ble intervjuet av konferansier Frode Stang før innslaget med Ungdomsrådet. Mæland fortalte om satsingen på ungdomsmedisin ved sykehuset og la vekt på at vi må møte ungdom som de er. De har også rett til likeverdige helsetjenester. I stedet for at ungdom havner mellom to stoler (barne- og voksenavdelingen) må vi legge til rette for at vi virkelig kan støtte dem og deres utvikling i ungdomstiden.

Stian, Sebastian og Guro ble intervjuet

Tre av ungdommene fra Ungdomsrådet ble intervjuet om det de hadde valgt som hovedtemaer. Stian Hoff snakket om at ungdomstiden er en spesiell periode i livet. Kroppen forandres, hjernen utvikles fort, interessene går mot venner, og det er mange valg å ta. Hvis ungdom har helseproblemer i tillegg, ønsker de å bli møtt av helsepersonell som forstår dem og deres behov.

Sebastian Røkholt snakket om overgangen fra barne- til voksenavdeling. Ungdommer har kanskje vært en del av barneavdelingen i mange år, de har hatt et team rundt seg, og de har følt seg trygge. Etter overgang til voksenavdelingen møter de en helt ny verden. De andre pasientene er mye eldre, ingen kjenner dem, og de får ikke samme oppmerksomhet. Hvis ikke de er godt forberedt på overgangen, kan det bli veldig tøft for dem.

Guro Elshaug Schjønneberg la vekt på at helsepersonell må kommunisere til ungdom – ikke bare til foreldrene – på en måte som virkelig møter dem. De er mye mer enn deres diagnose, og hvis de skal få lyst til å bidra i behandlingen, må de møtes der de er og bli trodd på det de sier.

Mer informasjon

Den 23. årlige konferansen for helsefremmende sykehus og helsetjenester ble arrangert på Oslo Plaza 10.-12. juni 2015. Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) er et stort internasjonalt nettverk som jobber for helsefremmende verdier, strategier og aktiviteter for å sikre bedre helse for alle. Sekretariatet for Norsk HPH er ved Akershus universitetssykehus.

Her finner du flere bilder fra Ungdomsrådets presentasjon.

Og her kan du se reklamefilmen for åpningen på konferansen:

Vi lager film med Ungdomsrådets innslag, så følg med på www.ungdomsmedisin.no.

Foto og film: Anette Strømsbo Gjørv.