Ungdomsrådet står bak to nye e-bøker som nå er publisert på ISSUU. I den første e-boken “Ungdomsvennlig sykehus. Erfaringer og råd fra ungdom til helsepersonell” gir Ungdomsrådet gode råd til helsepersonell om kommunikasjon, om overganger, om det å være ung, og så forteller de noe om hva et drømmesykehus kan være.

I den andre e-boken “Helt sjuk ungdom! Erfaringer og råd fra ungdom til ungdom” deler Ungdomsrådet sine egne erfaringer om det å være syk med andre ungdommer.

«Ungdomsvennlig sykehus. Erfaringer og råd fra ungdom til helsepersonell»

“Helt sjuk ungdom! Erfaringer og råd fra ungdom til ungdom”