“Vi må sørge for en hjelpetjeneste tilpasset ungdom der ungdom er.  Hjelperne må ut av kontorene og inn i skolen.  Der må de jobbe gjennom lærere og annet personell som er daglig sammen med de unge. I dag er det for stor avstand mellom hjelpetjenestene og de som ser barna og ungdommen. Den avstanden må minskes.” Det sier Jo Magne Ingul som nå har vunnet prisen for årets doktorgrad i Norsk psykologforening.

Avhandlingens tema er forekomst av angstproblemer hos ungdom, og hvilken sammenheng det er mellom skolefravær, angst og andre risikofaktorer. I avhandlingen kommer det fram at høyt skolefravær er en meget god indikator på at den unge har behov for hjelp. – Det viktige er at lærere får bistand slik at de tør å snakke med elevene. Vi får rapporter om at dagens lærere er redde for å gjøre noe galt, så derfor gjør mange ingen ting, sier Jo Magne Ingul.

Les mer om doktorgraden her.