Tips gode nettsider om ungdomsmedisin(2)

Jeg jobber som barne- og ungdomslege på Ahus med ansvar spesielt for ungdomsmedisin. I tillegg er jeg leder for barnelegeforeningens Interessegruppe i ungdomsmedisin.  Jeg brenner for at vi skal ha en god helsetjeneste for ungdom i Norge og globalt. Ungdom er en veldig viktig gruppe i samfunnet. De er framtidens voksne, viktige bidragsytere i samfunnet og framtidens foreldre.

Ungdomstiden er en tid med store forandringer fysisk, mentalt og sosialt. Det forskes mye på ungdomshjernen, som er i en rivende utvikling.

På denne siden vil jeg skrive om hva jeg tenker vi kan gjøre for å hjelpe ungdommer som er kronisk eller akutt syke i helsetjenesten. Jeg vil også legge inn linker til nyttige kurs og nettsider og til enkelte artikler. Ta gjerne kontakt!

Mailadressen min er :karianne.tosse@ahus.no

Følg med på twitter: Karianne.Tøsse @Unghelse