Grupper

Ønsker du å treffe andre ungdommer som også har helseutfordringer? Vi har gjennomført mange grupper for ungdom, og tilbakemeldingene er svært positive. Ungdommer sier at det er fint å møte andre som er i en lignende situasjon og som derfor kan forstå hverandre og har mye å snakke om. I gruppene bruker vi forskjellige metoder og aktiviteter i tillegg til det å snakke sammen.

Sykehuset tilbyr grupper for ungdom i alderen 12-16 år og unge voksne i alderen 17-25 år. Gruppene møtes seks ganger etter skoletid. Vi begynner med å spise sammen og deretter kan aktuelle temaer være:

  • Det som er aktuelt og viktig for meg
  • Å være god nok
  • Familie og venner – viktig og utfordrende

Interessert?

Kontakt prosjektleder Karen Therese Sulheim Haugstvedt karen.therese.haugstvedt@ahus.no

Avdeling Helsefremmende arbeid, Enhet For Utvikling