– Dere har en viktig stemme. Vi har så mye å lære av dere, bare vi tar oss tid til å lytte til det dere har å fortelle. Det var hovedbudskapet fra administrerende direktør Eivind Hansen når han møtte det nyetablerte Ungdomsrådet ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) for første gang.

Haukeland universitetssykehus har økt fokus på barn og unge, og det nye barne- og ungdomssykehuset (BUS) er under full utbygging. Parallelt med utbyggingen satte sykehuset i gang prosjektet “Ungdomsmedisin”. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at unge er underrepresentert i brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten, noe som kan føre til at ungdom ikke har tilstrekkelig innflytelse på utformingen av tjenestetilbudet de mottar.

Administrerende direktør Eivind Hansen i møte med det første Ungdomsrådet ved Haukeland universitetssykehus

Administrerende direktør Eivind Hansen i møte med det første Ungdomsrådet ved Haukeland universitetssykehus

– Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle gode helsetjenester for ungdom, på samme måte som det eksisterende Brukerutvalget arbeider for å bedre helsetjenestene for alle pasienter ved sykehuset. I tillegg skal det være et kontaktpunkt for andre ungdommer på sykehuset, sier koordinator for Ungdomsrådet og leder for Energisenteret for barn og unge, Torhild Vedeler. Ungdomsrådet består av 10 ungdommer i alderen 12-23 år, og de har alle erfaring som pasienter fra enten somatisk eller psykiatrisk avdeling.

Her kan du lese en artikkel fra Bergens Tidende om det nye ungdomsrådet