Ungdomsrådet har nylig deltatt på en rekke arrangementer for å gi innblikk i hvordan det er å være ung og syk. De har deltatt på fagdager, både i Ortopedisk klinikk og ved Barne- og ungdomsklinikken, og de har bidratt på et stort arrangement hvor videregående skoler var invitert.

Ungdomsrådet presenterer for elever fra videregående skoler

Ungdomsrådet presenterer for elever fra videregående skoler.

– Det var veldig fint å kunne snakke til den målgruppen vi jobber for og se at de faktisk var interessert i det vi hadde å si, sier Camilla Kjærnet om arrangementet for videregående skoler. – De syntes de var fint å kunne få høre om hvordan ungdommer har det på sykehus fra noen som faktisk har opplevd det og ikke fra en lege eller sykepleier som forteller om hvordan de tror at det er for ungdom. Det var også flere som var interessert i å høre enda mer, sier Camilla.

– Jeg synes det er viktig at vi fortalte hvilke rettigheter de har hos lege og på sykehus, og å fortelle at vi jobber for at sykehus skal bli mer ungdomsvennlige, sier Frida Bø Myhre, som også var en av representantene fra Ungdomsrådet. – Det er viktig å kjenne rettighetene sine, og vite at du for eksempel har lov til å si nei til en behandling, eller bytte fastlege, avslutter Camilla. – Noe av det mange ungdommer er opptatt av er taushetsplikten, de vil ikke alltid at foreldrene skal vite alt. Dette er en rettighet de har fra 12 års alderen.

– Ungdomsrådet tok hele auditoriet og mer enn 200 tilhørere med storm, sier koordinator for hele arrangementet Marie Sleveland. – Jeg håper at det var flere enn meg som merket at dette var kommunikasjon fra ungdom til ungdom. Dagens program har gitt oss mange positive tilbakemeldinger!

Ungdomsrådet har også deltatt på tre fagdager på Ortopedisk klinikk og tre fagdager på Barne- og ungdomsklinikken i april. Ortopedisk klinikk melder tilbake at Ungdomsrådet evnet å sette fokus på ungdommenes behov på sykehus, og ga mange refleksjoner på hva vi kan gjøre for å bidra til en god overgang fra «barneavdeling» til voksenavdeling. – Måten dere formidlet budskapet på og hvordan dere framsto, alle sammen, imponerte oss. Dere tok oss med storm, sier en representant fra Ortopedisk klinikk.

Les mer om arrangementet med elever fra videregående skoler på www.ahus.no.