Alle som er opptatt av ungdomsråd i helseforetak: Sett kryss i kalenderen 25. november 2015! Den dagen lanseres resultatet av prosjektet “Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak? Prinsipper og anbefalinger”.  Unge funksjonshemmede og Akershus universitetssykehus inviterer til frokostmøte i Oslo. Frokostmøtet følges opp av et seminar samme dag for koordinatorer og ledere av ungdomsråd og andre interesserte.

Unge funksjonshemmede og Akershus universitetssykehus jobber nå med både en veileder og et e-læringsprogram som skal hjelpe helseforetak til vellykket oppstart og drift av ungdomsråd. – Vi har gjennom flere år hatt stor pågang av henvendelser fra andre helseforetak om oppstart av ungdomsråd, sier prosjektleder Kjersti Sirevåg Wilhelmsen ved Akershus universitetssykehus. – Henvendelsene har typisk dreid seg om administrasjon, organisering og ressursbehov. Men etter flere års erfaring med ungdomsråd ser vi at det er mange faktorer som er viktige for å lykkes: koordinatorfunksjonen, metodikk, samarbeid med ledelsen, tilgjengelighet, kommunikasjon osv.

Ungdomsrådet ved Ahus - august 2014

Ungdomsrådet ved Ahus – august 2014

– Med dette prosjektet samler og deler vi erfaringer og kompetanse fra oss og andre, så flest mulig kan lykkes med å få til gode ungdomsråd, fortsetter Kjersti. Vi er veldig fornøyd med at vi i dette prosjektet har fått til et samarbeid med Unge funksjonshemmede som er svært opptatt av brukermedvirkning for ungdom. Prosjektet har blant annet rekruttert en stor referansegruppe med representanter fra helseforetak, ungdomsråd, brukerutvalg, brukerorganisasjoner, Barneombudet og Helse Sør-Øst i arbeidet med å utvikle overordnede prinsipper og anbefalinger for ungdomsråd. Prosjektet er støttet med midler fra Helsedirektoratet.

Ungdomsråd i helseforetak er et konkret virkemiddel som kan føre til god brukermedvirkning i praksis for en gruppe som er blitt lite hørt, men som nå får stadig større oppmerksomhet i helsetjenesten. En del helseforetak har allerede etablert ungdomsråd, mens flere er i startfasen. Helse Sør-Øst har i oppdragsdokumentet til helseforetakene for 2015 sagt at «alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd». Ungdomsråd i norsk helsevesen er fortsatt nytt, og det er derfor et stort behov for informasjon og veiledning for både oppstart og drift av rådene.

Finn program og påmelding til arrangementene 25. november her.