Helseforetak kan nå få veiledning og gode råd og tips til oppstart og drift av ungdomsråd i et nytt e-læringsprogram. Ved Akershus universitetssykehus har vi hatt stor pågang i flere år for å dele våre erfaringer om ungdomsråd. Derfor tok vi initiativ til et prosjekt hvor vi i samarbeid med Unge funksjonshemmede har utviklet både e-læringskurs og skriftlig veileder. Å ha ungdomsråd i helseforetak er ikke lenger noe valg. Regjeringen stiller i ny Nasjonal helse- og sykehusplan krav om at alle helseforetak oppretter ungdomsråd.

En rekke relevante ressurspersoner medvirker i e-læringsprogrammet: Ungdommer med erfaring fra ungdomsråd, Barneombudet, Unge funksjonshemmede og flere medarbeidere ved Akershus universitetssykehus. Administrerende direktør Øystein Mæland avslutter kurset med å gi råd til ledere og medarbeidere i helseforetak om å ta innspill og råd fra ungdom på alvor, lytte til dem og bruke deres erfaringer. På den måten kan vi bidra til å skape en pasientens helsetjeneste som ungdom føler også gjelder for dem.

E-læringsprogrammet består av ni filmer à 2-5 minutter med hvert sitt tema. Filmene egner seg også godt som innledning på fagdager og i møter om ungdomsmedvirkning. Målgruppen er medarbeidere i helseforetak som er involvert i opprettelse og drift av ungdomsråd. Det gjelder også ledere i helseforetak. Medlemmer av ungdomsråd vil ha nytte av programmet.

Kurset er publisert på www.ungdomsmedisin.no. Du finner det her.

Her kan du se den første filmen – Ungdomsvennlig helsetjeneste:

Du finner den skriftlige veilederen «Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan?» under «Ressurser – Ungdomsråd og ungdomsmedvirkning»