Engasjerte sykepleiere i Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus ønsket å tilrettelegge bedre for ungdom som innlegges i avdelingen, særlig de som er innlagt over lang tid. Resultatet er blitt en fin brosjyre som nå er lansert både i trykt versjon og i e-bok-versjon.

Sykepleierne Martine Hasselgren og Kamilla Karine Heggen

Sykepleierne Martine Hasselgren og Kamilla Karine Heggen.

– Bakgrunnen for brosjyren er at vi ønsket å tilrettelegge mer for ungdom i avdelingen og vise at ungdom er en egen pasientgruppe. De har andre behov og rettigheter enn barn og voksne, sier sykepleierne Martine Hasselgren og Kamilla Karine Heggen. De er begge engasjerte i en egen faggruppe for ungdomsmedisin. Faggruppen har utviklet brosjyren i samarbeid med nestleder i Ungdomsrådet og prosjektleder for ungdomsmedisin. I brosjyren gis det blant annet informasjon om avdelingen, Sykehusskolen, helserettigheter og tilbudene vi har om ungdomsrom, musikkterapi og samtaleterapi.

Særlig ønsker sykepleierne å bidra til at ungdommene skal oppleve sykehusoppholdet så lite flaut som mulig. – Når ungdom er innlagt, kan de oppleve å måtte snakke om eller gjøre ting de opplever som ubehagelig eller rett og slett kleint. – Vi har lyst til å si til ungdom at vi som jobber her har sett det aller meste fra før, og at de kan slappe av, sier Martine. I tillegg er det mange ungdommer som ikke kjenner til hvilke rettigheter de har til å bli hørt, til å få si sin mening, til hva taushetsplikten innebærer og hvor mye informasjon foreldre må få.

– Vi opplever at ungdom i avdelingen som har fått denne brosjyren har satt pris på å få informasjonen, sier Kamilla . – Ungdom kan bli litt glemt fordi de ofte klarer seg selv. Nå ønsker vi at de skal komme mer frem som en egen pasientgruppe, avslutter hun.

Her finner du e-boken!