Kommunikasjon

God kommunikasjon mellom behandler og pasient i helsetjenesten er helt essensiell. Det gjelder ikke minst for ungdommer. Her kan du lese hva Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus mener om kommunikasjon:

God kommunikasjon med helsepersonell er viktig for oss. Ikke vær redd for å snakke med oss selv om vi er ungdommer. Snakk med oss på helt vanlig måte og møt oss som vi er. Vi er ikke barn, og vi er heller ikke voksne. Ta oss på alvor – og så kommer tilliten.

Gode møter handler om at du svarer godt på spørsmålene våre. Det handler om ærlighet og gjerne litt humor. Det handler om følelsen av at du er på mitt lag. Så ser vi kanskje lys i tunnelen. Når jeg møter noen som viser interesse for hele meg, føler jeg meg trygg. Å lytte og ta seg god tid er ikke så dumt.

Dårlige møter handler om å ikke bli trodd og ikke bli lyttet til. Jeg føler meg liten og usikker hvis du bruker alt for mange faguttrykk. Hvis du syns synd på meg, kan det bli et dårlig møte. Hvis du tror du kjenner meg fordi jeg har en diagnose, så tar du feil. Det er et dårlig møte hvis jeg for tiende gangen må repetere min sykehistorie.

Les mer om kommunikasjon i Ungdomsrådets e-bok «Ungdomsvennlig sykehus». Se filmen «Kommunikasjon» for å få tips om kommunikasjon med ungdom fra både ungdom selv og fagpersoner!

Våre råd om kommunikasjon

1) Ikke bruk for mye legespråk. Vi skjønner det ikke!

2) Snakk direkte til oss og ikke til foreldrene våre.

3) Jeg er ikke sykdommen min. Vær interessert i hele meg.

4) Det er skummelt å komme på sykehus. Det hjelper med et smil!

5) Ta oss med på råd for å finne nye løsninger.

6) Si sannheten og tro på oss.

7) Det blir god dialog hvis vi føler du er til stede.

8) Ikke la oss vente og møt forberedt. Vår tid er også viktig!

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus