Forsidebilde: Bent Høie (Norunn Torheim / Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)).

”Ungdom med sykdom og kroniske lidelser står i en egen livssituasjon, og de må vi ta hensyn til. I helsevesenet er de midt mellom Donald og fyrstekake, og der skjer det dessverre veldig lite spennende innen helsetjenesten.”

bilde 1

Bilde: Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus holdt innlegg.
(
Tone Nøren / Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH))

 

Det sa helseminister Bent Høie under åpningen av den tredje nasjonale konferansen om unges helse. Ministeren var tydelig på at helsemyndighetene nå er oppmerksomme på at ungdom mangler et tilfredsstillende helsetilbud. I juni lanserte regjeringen med helseministeren i spissen at det skulle lages en egen strategi for ungdomshelse.

Konferansen ble avholdt på Thon hotell, Lillestrøm med 335 deltagere fra både barne- og voksentjenester i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Det var et meget variert og innholdsrikt program under tittelen ”Noen å spille på lag med!”. Tittelen henspeiler til at helsevesenet må spille på lag med ungdommene og samhandle bedre mellom tjenestene for å være en ungdomsvennlig helsetjeneste.

Konferansen var i regi av Norsk forening for unges helse, med støtte fra Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, i samarbeid med Unge Funksjonshemmede og Prosjekt ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus.

Les mer om Norsk forening for unges helse her

Abstract og presentasjoner finner du her 

Les mer om konferansen her og her.