Ungdomsmedicinsk Videnscenter ved Rigshospitalet København har vært en viktig inspirasjonskilde og samarbeidspartner for Akershus universitetssykehus i arbeidet med ungdomsmedisin. I samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) arrangerer Barne- og ungdomsklinikken fredag 11.mars seminaret ”Kommunikasjon med ungdomspasienten” med to av ekspertene fra København. På grunn av ledige plasser kan vi nå tilby seminaret også til interesserte utenfor sykehuset. Men vær rask – siste påmeldingsfrist er mandag 7.3 kl 12!

Seminaret er gratis og inkludert lunsj. Meld deg på ved epost til kjersti.sirevag@ahus.no senest mandag 7.3 kl 12!

Klikk her for å se invitasjon og program.

Kirsten og PernilleTeamet ved Ungdomsmedicinsk Videnscenter har i en årrekke arbeidet med innsamling, utvikling og deling av viten på området ungdomsmedisin. De arbeider både klinisk og sosialpedagogisk med unge pasienter, med rådgivning og utdannelse av helsepersonell og foredrag og kursopplegg. Du kan lese mer om Ungdomsmedisink Videnscenter her

 

 

UnknownForeningen for hjertesyke barn (FFHB) har en egen satsning på ungdom som pasientgruppe, og arrangerer blant annet 12.mai en nasjonal konferanse om ungdom med hjertefeil. Følg med på deres nettsider for mer informasjon om konferansen og andre tiltak de gjør for ungdom.