I samarbeid med fagmiljøet arrangerer Foreningen for hjertesyke barn 12. mai en nasjonal konferanse om helhetlig oppfølging av ungdom og unge voksne med medfødt og tidlig ervervet hjertefeil. Ett av målene for konferansen er å samordne kunnskap og erfaring fra hele landet. Les mer om konferansen og meld deg på her!

FFHB invitasjon