NFUH01

Norsk forening for unges helse arrangerer i november den tredje nasjonale konferansen om unges helse. Den er for deg som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i spesialisthelsetjenesten, hvor du treffer ungdom og unge voksne som har helseutfordringer.

Konferansen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Unge funksjonshemmede og Norsk forening for unges helse.

Mer om program og påmelding finner du her:

http://www.ungeshelse.no/hjem/3_nasjonale_konferansen_om_unges_helse.html