Norsk nettverk for unges helse (NNUH) inviterer til regionale fagdager denne våren. Tema for fagdagene er kommunikasjon med ungdom, og det er den kjente svenske foreleser og forfatter Mia Börjesson som skal holde kursene «Motiverende samtaler med ungdom». Mia er en svært engasjerende foreleser og forfatter som har mange års erfaring fra arbeid med ungdom på helsestasjoner i Sverige. Hun er sosionom og fil.mag i sosialt arbeid. Det blir kurs i Trondheim, Tønsberg, Oslo, Tromsø og Bergen. Det er fortsatt ledige plasser på de fleste stedene!

Börjesson tar utgangspunkt i ungdommens styrker, iboende evner og muligheter og peker på at vår viktigste oppgave som samtaleledere er å løfte fram disse og hjelpe tenåringene til selv å se dem. På den måten kan de oppleve økt mestringsfølelse og få et sterkere selvbilde og større motivasjon for å nå de målene de setter seg i livet.

Mia har skrevet flere bøker, og blant annet finnes boken «Motivasjon, mestring og medfølelse – om å samtale med ungdommer» i norsk utgave.

For invitasjon og påmelding til kursene – se her

 

NNUH liten logoNNUH er organisert på tvers av profesjonsgrenser og diagnoseområder og samarbeider med brukerorganisasjoner. Nettverket skal formidle kunnskap om unges helse og har som mål å samle helsearbeidere både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som har interesse og engasjement for ungdom med ulike helseutfordringer.

For mer informasjon om NNUH – se her