Prosjekt ungdomsmedisin har gjennom flere år utviklet et transisjonsprogam som skal sikre gode overganger mellom barne- og voksenavdelinger for ungdom med langvarige helseutfordringer. Nå lanseres en brosjyre som gir en enkel innføring i de viktigste prinsipper, elementer og anbefalinger for et robust transisjonsprogram.

Transisjonsprogrammet ved Akershus universitetssykehus ble utviklet med inspirasjon fra en modell fra Australia. Fra den spede begynnelse i 2012 har det imidlertid nå vokst seg frem et program som retter seg mot både system med en grunnleggende retningslinje, mot pasientene med tilpasset skriftlig materiell, og mot tjenesteyterne med en filmbasert opplæringspakke. Transisjonsprogrammet er diagnoseuavhengig og tilpasses videre til de ulike diagnose-/fagområder i egne såkalte overgangsforløp.

Brosjyren retter seg mot helsepersonell og ledere, og gir i tillegg til en enkel innføring i programmet også tips til implementering basert på våre erfaringer med å etablere overgangsforløp for ungdom innen flere diagnosegrupper.

Du kan lese brosjyren som e-bok her

PS. På grunn av nylige restriksjoner om bruk av ISSUU- publikasjoner fra Helse Sør-Øst, kan det oppstå problem med at nettsiden blir blokkert. Vi beklager dette, og det arbeides med å finne løsning. Du vil imidlertid få tilgang via nettverk som ikke er underlagt Helse Sør-Øst.

Ønsker du tilsendt et par eksemplarer av brosjyren? Send henvendelse til ungdomsmedisin@ahus.no