Vi starter nye samtalegrupper for ungdommer med kroniske/langvarige helseutfordringer på Akershus universitetssykehus 4. november! Grupper for foreldre starter samtidig.

Vi har lang erfaring med å gjennomføre grupper for både ungdommer og foreldre, og mange melder tilbake at det er fint å møte andre i en lignende situasjon.

Påmelding og spørsmål til Karen Therese på e-post.

Les mer om grupper her.

UMM