God overgang for ungdom handler om at mange komponenter skal spille sammen: kunnskap hos helsepersonell om ungdom og deres utvikling, hvordan kronisk sykdom kan påvirke utviklingen, organisering og ledelse, god koordinering og samhandling osv. Det har lenge vært et behov for å forbedre overganger for ungdom. Dette nye e-læringskurset er ett bidrag til å heve kompetansen om transisjon hos helsepersonell.

E-læringsprogrammet består av syv filmer à 2-6 minutter med hvert sitt tema. Filmene egner seg også godt som innledning på fagdager og i møter. Målgruppen er medarbeidere i helseforetak som møter ungdomspasienter. I filmene medvirker en rekke forskjellige fagpersoner i tillegg til flere ungdommer.

Programmet er utviklet av Prosjekt ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus, og det er støttet av Helsedirektoratet. Prosjekt ungdomsmedisin har i flere år jobbet med å forbedre overgangene. Det er tidligere utarbeidet skriftlige retningslinjer, sjekklister og brosjyrer til ungdom, og overgangsforløp er nå innført på flere fagområder ved Barne- og ungdomsklinikken.

Kurset er publisert på www.ungdomsmedisin.no. Du finner det her.

Her kan du se den første filmen – Hva er transisjon?