Overganger

Overgangen fra et barneorientert til et voksenorientert helsetilbud oppleves av mange ungdom som svært brå. Det er store ulikheter mellom barne- og voksenavdelinger både når det gjelder kultur, fokus og forventninger til pasienten. Ungdom faller mellom stolene, og forskning tyder på at dette kan medføre en rekke negative konsekvenser for både deres fysiske og psykiske helse.

Gjennom Prosjekt ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus er det blitt utviklet et eget transisjonsprogram for å bedre disse overgangene. Transisjon er en prosess der ungdom med langvarige helseutfordringer får tilpasset informasjon og økende ansvar for egen helse. Sentralt er at forberedelse til overgangen til voksenavdelingen må starte tidlig, fra 12-16 års alder, informasjon om rettigheter og alenetid på konsultasjon. Like viktig er at ungdom trenger litt ekstra oppmerksomhet i ny avdeling for å bli trygge og fortsette selvstendiggjøring.

​Transisjonsprogrammet består av:

Les brosjyren Transisjonsprogrammet – veiledning til helsepersonell og ledere

Det er vårt ansvar i helsetjenesten å sikre gode overganger for ungdom.