Overganger

Du som har en kronisk sykdom eller langvarig helseutfordring har hatt din faste lege, psykolog, sykepleier eller annen behandler på barne- og ungdomsavdelingen. Dem har du eventuelt kjent i mange år. Foreldrene dine, eller andre nære personer, er med deg på konsultasjonene, og kanskje er det mest de voksne som snakker sammen om deg. I hvert fall om de litt kompliserte tingene. Foreldrene dine passer på deg, hjelper deg å huske på medisinene dine om du bruker det, huske avtaler på sykehuset og ordner opp for deg.

På ungdomsskolen og videregående skole forventes det at du er mer selvstendig enn på barneskolen. Hjemme får du naturlig mer ansvar og frihet etter hvert som du blir eldre. På samme måte ønsker vi på sykehuset at du gradvis skal bli mer selvstendig og involvert i behandlingen din. Jo mer du kan og vet om din egen helse, desto bedre valg kan du ta og desto større frihet får du. Da vil heller ikke overgangen til voksenavdeling når du er 18 år kjennes så stor.

På Akershus universitetssykehus har vi et eget opplegg for å støtte deg i å ta vare på din egen helse. Les mer om hva dette går ut på i brosjyren «Operasjon selvstendighet«.

Som ungdom står du midt mellom det å være barn og det å være voksen.

Diagnosen din forandrer seg kanskje ikke, men det gjør du og det gjør livet ditt.

Vi ønsker å bidra til at du føler deg forberedt og får en god overgang til voksenavdelingen når du blir 18 år.