Paidos, Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening, har i siste nummer viet ungdomsmedisin stor plass. I sin lederspalte skriver leder av Norsk Barnelegeforening Ingebjørg Fagerli: Paidos har denne gangen ungdomsmedisin som hovedtema. Ungdomsmedisin er fortsatt et satsningsområde for Norsk Barnelegeforening. Vi er ikke i mål med 18-årsgrense på alle barneavdelinger. Det er også et stort behov for mer kunnskap om håndtering av denne pasientgruppen, både på barneavdelingene og i overgangen til voksenmedisinen.

Nummeret inneholder blant annet intervju med helseminister Bent Høie, artikler om transisjon og gode overganger for ungdom, ungdomsråd, interessegruppen for ungdomsmedisin i Norsk Barnelegeforening, lærings- og mestringstilbud som er utviklet for ungdom med mer.

Her finner du hele nummeret.