Rettigheter

Mange ungdommer vet ikke nok om sine helserettigheter. Helsepersonell har plikt til å opplyse om rettigheter og skal så langt mulig sikre at pasientene har forstått innholdet og betydningen av informasjonen.

“Det er ingen systematikk i at ungdom får informasjon om sine pasient- og brukerrettigheter. Dette medfører at ungdom i stor grad er prisgitt den enkelte tjenesteyter, samt egen innsats, for å få kjennskap til egne rettigheter.”

(“Helsetilbud til ungdom og unge voksne”, Helsedirektoratet 2012)

Her er noen av de rettighetene du bør være oppmerksom på:

  • Informasjon i en form som barn og unge forstår
  • Rett til å si sin mening og bli hørt
  • Rett til informert samtykke
  • Rett til medvirkning i eget helsetilbud
  • Foreldres rett til informasjon

Klikk her for å se rettigheter innen helse for ungdom inndelt etter alder.

Se for øvrig brosjyren «Mine rettigheter». Den er en del av materiellet som sykehuset har utviklet til ungdom.