Rettigheter

I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang på gode helsetjenester.
Kjenner du til dine rettigheter?

Fra du er 12 år skal du få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandling og lignende. Du skal få informasjon i et språk du forstår. Du skal bli tatt mest mulig hensyn til når det gjelder hva du synes om hvilken behandling du kan få, når du ønsker undersøkelsene eller behandling, og hvem som skal være med deg på sykehuset. Helsepersonell skal ikke gi fortrolige opplysninger om deg til foreldrene dine hvis du er sterkt i mot det, og helsepersonellet finner at dine grunner bør respekteres.

Spør hvis det er noe du ikke forstår, eller noe du vil vite mer om.

Du er helserettslig myndig og har rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse. Helsepersonell har plikt til å gi deg informasjon tilpasset deg slik at du forstår den og kan ta overveide valg.

Du kan selv:

  • si ja eller nei til undersøkelse og behandling velge din egen fastlege
  • bestemme hvem som skal vite om hva du forteller til legen
  • bestemme om foreldrene dine eller andre skal være med deg til undersøkelse eller behandling
  • velge om opplysninger og prøver fra deg blir brukt til forskning

Men:

For alle pasienter som er under 18 år gjelder at informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret likevel skal gis til foreldrene, unntatt om dine grunner for å unnlate dette bør respekteres. Dersom informasjon utleveres til foreldre, skal du få beskjed om dette.

Du har rett til å nekte foreldrene dine å vite at du har vært hos lege, så lenge ikke legen mener det er helt nødvendig å fortelle det av hensyn til deg og din helse.

Du bestemmer selv i alle saker og helsehjelp kan bare gis hvis du samtykker. Det kan være vanskelige valg. En god idé kan fortsatt være å ta med dine foreldre, venner eller kjæreste i beslutningen. Det kan være mulig å ombestemme seg hvis du angrer.

I livstruende situasjoner, hvor du ikke kan gi samtykke, kan legen gi deg akutt behandling uten å spørre deg først. Med mindre du har gitt tillatelse til det, er det kun helsepersonellet som er involvert i undersøkelsen og behandlingen din som har rett til å se i din journal.

Du bestemmer selv hvem helsepersonellet kan gi dine opplysninger til utenfor sykehuset, og hvor mye de får si om din innleggelse og sykdom. Du kan til enhver tid ombestemme deg.

Alt helsepersonell er underlagt taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å spre informasjon de får om deg i jobben sin til andre, dersom du ikke har godkjent det. Helsepersonellet skal heller ikke fortelle foreldrene dine om fortrolige opplysninger du har gitt.

Selv om du har samme fastlege som dine foreldre, kan ikke legen fortelle foreldrene dine om informasjon du har gitt i konsultasjoner. Det finnes unntak hvis legen mener foreldrene dine trenger informasjonen for å ivareta foreldreansvaret.