UMM-deltakere770

Seks ungdommer deler sine erfaringer om det å være ung med langvarige helseutfordringer i fire filmer som er publisert på Youtube. I disse filmene møter du ungdom med ulike diagnoser og helseutfordringer. De har deltatt i prosjektet Ung Medvirkning og Mestring (UMM) og vært med i et gruppebasert veiledningsprogram ved Akershus universitetssykehus HF.

Prosjekt UMM ble gjennomført 2012-2014 ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Veiledningsprogrammet ble utviklet og prøvd ut ved Avdeling Helsefremmende, Akershus universitetssykehus HF, prosjektleder Karen Therese Sulheim Haugstvedt.

 Frisk ungdom med helseutfordringer

 Sammen er vi sykt friske

Sammen blir vi mer bevisste

Sammen ser vi nye muligheter