Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus publiserte nylig en film om arbeidet med musikkterapi ved sykehuset. I filmen følger vi musikkterapeut Monika Overå og får høre noen av hennes tanker om musikk og helse. Etter kort tid er filmen vist nærmere 2000 ganger. – Jeg er stolt og veldig fornøyd med at vi har dette tilbudet ved Barne- og ungdomsklinikken sier Jan-Petter Odden, som er direktør for klinikken. – Det betyr mye for mange barn og unge, og det er et godt helsefremmende tiltak.

Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus har i flere år hatt musikkterapi-tilbud til pasientene. Mange barn og unge har hatt nytte av tilbudet, som ofte gir dem inspirasjon og glede i en situasjon som ellers er vanskelig.

– Musikkterapi handler om å bruke musikk i kommunikasjon og samhandling med pasientene, sier musikkterapeut Monika Overå. – Jeg tar alltid utgangspunkt i hva barn og unge liker, hva de kan, og hva de har lyst til å utforske i musikkens verden. Alle møter er forskjellige, og jeg opplever ofte at musikken virkelig skaper opplevelser hvor de henter fram det friske og velfungerende, hvor smertene dempes, og hvor de får lov til å ha en annen rolle enn det å være syk.

– Jeg er så glad for at denne filmen kommer ut, og vi får spredt kunnskapen om musikkterapi i helsetjenesten. Mange andre sykehus kunne ha nytte av et slikt tilbud. Musikkterapi er en masterutdanning ved både Norges Musikkhøgskole i Oslo og ved Griegakademiet i Bergen, og det fins mange dyktige musikkterapeuter i Norge, sier Monika. – La oss få flere inn i helsetjenesten!

Under kan du se den norske versjon av filmen:

Og her finner du en versjon som er tekstet til engelsk: