Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en egen strategi for ungdomshelse, og i den anledning inviterer helse- og omsorgsminister Bent Høie til et toppmøte 18. februar for å få råd og innspill på dette feltet.

Møtet avholdes på Sykehuset Innlandet, Lillehammer og i samarbeid med Helsedirektoratet og Ungdoms-OL. Målgruppen er ungdomsorganisasjoner, ungdom, frivillige som jobber med ungdom, utøvere, helsepersonell, politikere og idrettsledere. Det er mange kjente foredragsholdere som vil snakke om blant annet ungdomsidrett, prestasjonspress, helse og mestring.

24.02.16: Du finner presentasjonene fra toppmøtet her

Invitasjon toppmøte