Transisjon – gode overganger for ungdom

Mange ungdommer opplever det å bli overført til voksenavdeling som veldig vanskelig, og forskning viser at dårlige overganger kan ha store helsemessige konsekvenser. Transisjon er en prosess der ungdom med langvarige helseutfordringer får tilpasset informasjon og økende ansvar for egen helse. Det er vårt ansvar i helsetjenesten å sikre gode overganger for ungdom.

Dette e-læringsprogrammet gir deg grunnleggende kunnskap om ungdomspasienten. Det handler om hvordan helsepersonell kan fremme helse ved å møte ungdom på en god måte. Det handler også om hvordan ledelse, organisering og samhandling kan bidra til god transisjon.

Målgruppen er medarbeidere i helseforetak som møter ungdomspasienter. Det er laget med utgangspunkt i somatisk behandling i spesialisthelsetjenesten, men andre deler av helsetjenesten vil også ha nytte av programmet.

Programmet består av syv filmer à 2-6 minutter med hvert sitt tema. Filmene egner seg også godt som innlegg på faglige arrangementer.

Takk til Helsedirektoratet som har støttet prosjektet.

20150305 Ahus ungdom 045
Intro
Film 1
Film 2
Film 3
Film 4
Film 5
Film 6
Film 7
Avslutning