På Helsekonferansen 2015 snakket helsedirektør Bjørn Guldvog blant annet om unges helse. I sitt innlegg om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten brukte han tid på å trekke frem ungdom som en viktig gruppe. Han sa at vi har rigget vår tjeneste bedre i forhold til barn enn unge, og at vi har store forbedringer foran oss i forhold til unges helse. Han la også vekt på at levevaner etableres i ungdomstiden, og at ungdom fortjener «a second chance”. Her henviste han til WHO-rapporten “A second chance in a second decade”.

Temaet for Bjørn Guldvogs presentasjon på Helsekonferansen.

Temaet for Bjørn Guldvogs presentasjon på Helsekonferansen.

Helsekonferansen har som mål å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk. Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Se foredraget til Bjørn Guldvog her (avsnittet om ungdom kommer ved ca. 5:30).

Her kan du lese WHO-rapporten “A second chance in a second decade”.

Det er laget en kort film om rapporten. Filmen kan du se her: