Regjeringen lanserte i dag sin første ungdomshelsestrategi. Strategien har som mål å hjelpe ungdom til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Mange departementer står bak strategien, og det er blitt en bred strategi som i stor grad er opptatt av brukermedvirkning i tiltakene.

Strategien tar for seg ulike temaer som ungdoms oppvekstvilkår, med innføring av livsmestring som tverrfaglig tema i skolen som ett av tiltakene, fremming av ungdoms psykiske helse i folkehelsearbeidet og utvikling av ungdommens helsetjeneste. For å skape ungdommens helsetjeneste, vil helse- og omsorgsministeren invitere ungdomsråd på sykehus og ulike barne- og ungdomsorganisasjoner til et årlig møte for å få innspill til regjeringens politikk på helsefeltet.

lytt til ungdommestringsfølelseikke diagnose

Illustrasjoner: Ståle Gerhardsen (#Ungdomshelsestrategi, Helse- og omsorgsdepartementet)

Guro og Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Guro Elshaug Schjønneberg, leder for Ungdomsrådet ved Ahus, drøftet viktigheten av strategien i et innslag på TV2 Nyhetskanalen i morges. Statsråden og ungdomsrepresentanten var godt enige om at ungdom er en gruppe som faller i mellom i helsetjenester for barn og for voksne, og det er på tide at ungdom blir sett som en egen pasientgruppe.

Her kan du se nyhetsinnslaget fra TV2 Nyhetskanalen

Les mer om ungdomshelsestrategien på regjeringens nettside her

Her kan du lese hele strategien