Hvordan er det å være ung på sykehus? Hvordan kan du som helsepersonell gjøre unges opphold på sykehuset til en god og trygg opplevelse? Oslo universitetssykehus arrangerer en ungdomshelseuke 12. – 15. april. Målet med uka er å gi ansatte og samarbeidspartnere økt kunnskap om ungdom og unge voksne som pasientgruppe.

Ungdomshelseuken byr på både faglig påfyll, aktiviteter og konserter for unge og voksne. Klikk her for å se programmet!

Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus er initiativtakere til ungdomshelseuken. – Det er ikke bare enkelt å være ung og samtidig være på sykehus og ikke får være med på alt, sier Frøydis Løvberg Lien, leder av ungdomsrådet (nr 3 fra venstre). – Det er viktig at vi blir sett og tatt godt vare på i situasjoner som kan være utrygge for oss sammenlignet med hverdagen til «vanlig» ungdom. Det er derfor flott at helsepersonell i løpet av Ungdomshelseuken får mulighet til å få økt kunnskap om ungdom, sier Frøydis Løvberg Lien, leder av Ungdomsrådet på OUS.

ungdomsrådet OUS

Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus